Startsida Kamstrup world wide

Elektroniska mätare

 

Nyckelorden för Kamstrups mätarprogram är precision, kvalitet, flexibilitet och lång livslängd.

Därför är alla våra energimätare helt elektroniska, långtidsstabila och designade för enkel och säker dataavläsning, - både manuell, halvautomatisk och helautomatisk.

 

Den ackumulerade energiförbrukningen visas i displayen. Andra legala avräkningsdata, som sparas på mätaren, visas med ett enkelt knapptryck på frontpanelen.

 

Om mätaren är utrustad med en kommunikationsmodul, kan data fritt överföras för avräkning, driftoptimering eller analys.

 

Befintliga mätare kan alltid enkelt kompletteras med en kommunikationsmodul. Det är inte nödvändigt med en efterföljande revidering av mätaren.

Cookie- och webbpolicy Copyright Kamstrup A/S Allmänna villkor för försäljning och leverans