Startsida Kamstrup world wide

Målsättning

"Vi levererar mätarlösningar
till energibolag."

Värderingar

Kamstrups grundläggande värderingar och ledord, som stöttar utvecklingen av den platta organisationen och som alla medarbetare är förpliktigade av, är kundorientering och handlingskraft!

Kundorientering

Det är viktigt för oss att alla medarbetare ser sig själva i en leverantör-/kundsituation, där varje kund skall ha sina förväntningar uppfyllda.

 

Vår trovärdighet och ansvarskänsla bevisas när vi håller vad vi lovar genemot kunder, kolleger, arbetuppgifter och miljö.

 

Alla medarbetare i Kamstrup skall medverka till att våra kunder upplever god kvalitet.

Handlingskraft

Vi värdesätter aktiv ansvarskänsla hos våra medarbetare. "Tag själv initiativet förvänta dig inte att din chef gör det."

                                                                                      

Det är viktigt för oss, att varje medarbetare utnyttjar sina personliga kunskaper så mycket som möjligt. "Behövs det göras något - så gör det."

 

Om ett förhinder uppstår så att en medarbetare inte kan utföra sitt arbete kan denne alltid meddela sin chef som ser till att lösa problemet.  

   

Alla medarbetare i Kamstrup skall säkraställa sin kunskap om handlingsplanerna inom sitt arbetsområde.

 

Våra ledare reagerar snabbt på förändringar på marknaden och påvisar handlingskraft och beslutsamhet dagligen

 

Det är viktigt för oss att avdelningsskäl inte är att hinder för handling.

 

Cookie- och webbpolicy Copyright Kamstrup A/S Allmänna villkor för försäljning och leverans