Startsida Kamstrup world wide

Kvalitet

Vi gör ett grundligt och målinriktat arbete för vår image som producent av kvalitetsprodukter och tjänster till våra kunder.

 

Detta säkerställs genom förebyggande handlingar samt löpande förbättringar av våra kvalitetssystems effektivitet.

Produkter och tjänster skall täcka våra kunders behov och förväntningar med hänsyn till:

  • Mervärden för kunden

  • Teknik
  • Design 
  • Noll fel mål 
  • Driftssäkerhet
  • Servicevänlighet
  • Totalekonomi i produktens hela livstid
  • Kundsupport
  • Miljö- och personsäkerhet
  • Utförande av ackrediterad kalibrering 

Kvalitetsgaranti

Kamstrup har varit certifierade enligt  ISO 9001 sedan 1993.

Cookie- och webbpolicy Copyright Kamstrup A/S Allmänna villkor för försäljning och leverans