Startsida Kamstrup world wide

Miljö & arbetsmiljö

I vårat dagliga arbete eftersträvar vi en låg belastning på miljön och arbetar för en verksamhet med en hög nivå av sundhet, säkerhet och trivsel bland våra medarbetare.


Vi vill

  • förebygga förorening, skador och olyckor i samband med verksamhetens aktiviteter och produkter.
  • använda energi, vatten och råvaror med omtanke.
  • vara uppmärksam på relevanta myndighetskrav och arbeta efter dessa.
  • Ställa upp mål för löpande förbättringar.
  • utbilda våra medarbetare och sporra dem till att aktivt ta del i miljö-och säkerhetsarbetet.
  • Öppet kommunicera om miljö- och säkerhetsförhållande såväl internt som externt.
  • använda underleverantörer som uppför sig miljömässigt försvarbart. 
  • säkra att leverantörer som sammarbetar med Kamstup, efterlever relevanta myndighetskrav och Kamstrups regler.

Miljöledning

Kamstrup är certifierade enligt miljöledningssystem ISO 14001 samt arbetsmiljöledningssystem DS/OHSAS 18001.

Cookie- och webbpolicy Copyright Kamstrup A/S Allmänna villkor för försäljning och leverans