Startsida Kamstrup world wide

Ackreditering

Kamstrups laboratorium för kalibrering av el och värmemätare är ackrediterade av DANAK (Danmark) och SWEDAC (Sverige) enligt ISO 17025.

 

Kamstrup har även ackreditering enligt ISO 17020.

 

DANAK och SWEDAC är medlemmar i EA (European cooperation for Accreditation) och ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

 

DANAK är Danmarks nationella ackrediteringsorgan som är utvald av Danska säkerhetsstyrelsen under ekonomi och affärsmyndigheten.


SWEDAC är de nationella ackrediteringsorganet i Sverige som är en statlig myndighet under utrikesdepartementet och näringsdepartementet.
 

Kamstrup utför initial verifikation och kalibrering av el och värmemätare enligt dessa ackrediteringar. Kamstrup har även godkännande för modul (D) enligt MID direktivet (Mätinstrument direktivet) 2004/22/EC som även gäller i flertalet länder utanför EU.

 

För mer information om Kamstrups laboratorium, kontakta Kvalitetsansvarige Lars Bo Hammer.

Cookie- och webbpolicy Copyright Kamstrup A/S Allmänna villkor för försäljning och leverans