Startsida Kamstrup world wide

Metering Services

Metering Services är Kamstrups avdelning för leverans av de servicetjänster som hör till drift och underhåll av mätarparken hos ett, vilket som helst, energibolag.

Detta görs med hjälp av individuella servicetjänster som tillsammans eller enskilt formar den enskilda kundens inviduella lösning. Servicetjänster kan vara en leverans av:

  • Teknisk drift av mjukvara för hemtagning av data. 
  • Systemdrift.
  • Hantering av utrustning i fält.
  • GSM/GPRS tjänster.
  • Alarmtjänster.
  • Support-och hotlinetjänster.
  • On-site service.
  • Utbildning.
  • Produktservice.
  • Stickprovshantering och mätarkalibrering.

Det är Metering Services uppgift att löpande förbättra och underlätta det arbete ett energibolag har med mätardrift och fjärravläsning och kunna erbjuda de tjänster som våra kunder önskar i varierande omfattning.

Cookie- och webbpolicy Copyright Kamstrup A/S Allmänna villkor för försäljning och leverans